Suszenie i przerób drewna


       Drewno można suszyć w sposób naturalny - na wolnym powietrzu, ułożone w stosy i poprzekładane odpadami listew, żeby powietrze mogło swobodnie przepływać, lub sztucznie - w komorach szczelnie zamkniętych, podgrzewanych gorącym powietrzem.Suszenie na wolnym powietrzu

       Przerobu drewna dokonuje się w zakładach przemysłowych, zwanych tartakami. Produkty tartaczne nazywamy ogólnie tarcicą.Tarcica

       Do przerzynania okrąglaków stosuje się maszyny zwane trakami pionowymi, a do obrzynania boków oraz przerzynania belek i listew - piły tarczowej.

Do góry