Leszek Jabłonowski

SCENARIUSZ LEKCJI

Powstawanie rzutów prostokątnych

Zasady rysowania w 3 rzutach prostokątnych

 

 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 44
 2. Określenie klasy: V d
 3. Przedmiot nauczania: technika
 4. Czas trwania lekcji: 45 min.
 5. Temat: Powstawanie rzutów prostokątnych. Zasady rysowania w 3 rzutach prostokątnych.
 6. Cele nauczania:

A/ cele ogólne lekcji:

Zrozumienie zasad powstawania rzutów prostokątnych

Zrozumienie zasad rysowania trzech rzutów prostokątnych

B/ szczegółowe treści:

Obszary zastosowania rzutów prostokątnych jako środek przekazu informacji technicznej między projektantem a wykonawcą

Umiejętność wyobrażenia sobie przedmiotu na podstawie trzech rzutów prostokątnych

Znajomość terminologii stosowanej w rysunku technicznym

Umiejętność posługiwania się przyborami kreślarskimi

Zasady stosowania grubości linii w rys. tech.

Wykonanie prostego rysunku bryły w trzech rzutach prostokątnych

C/ cele operacyjne:

 1. Poziom wiadomości:

Uczeń wie: (pamięta)

Uczeń rozumie:

 1. Poziom umiejętności

Uczeń stosuje wiedzę w sytuacji typowej:

Postawy:

 

7. Metoda:

 

 1. Retrospektywne zasady:

Zasada indywidualizacji i zespołowości

Zasada trwałości wiedzy i umiejętności

Zasada przystępności

Zasada systematyczności

Zasada teorii i praktyki

Zasada świadomej aktywności

9. Forma:

10. Pomoce:

11. Wiadomości i umiejętności niezbędne do lekcji:

12. Przebieg lekcji:

Czynności organizacyjne - 5 min.

 1. wykorzystanie programu komputerowego
 2. wykorzystanie zdobytych wiadomości przy rysowaniu bryły z kartonu

Praca z komputerem

 1. wyjaśnienie jak należy obsługiwać program "Rzuty prostokątne"
 2. - uwagi o bezpieczeństwie podczas pracy z komputerem

 3. uczniowie na koniec pracy z komputerem wykonują testy zawarte w programie - oceny do dziennika za prawidłowe odpowiedzi (podać zasady oceniania)
 4. uruchomienie komputerów
 5. uruchomienie programu (uwagi i pomoc na bieżąco)
 6. wykonanie testów I i II - zapisanie odpowiedzi w zeszycie, oceny
 7. zamknięcie programu, wyłączenie komputerów (zwrócić uwagę na prawidłowe zamknięcie systemu operacyjnego), uporządkowanie stanowisk
 8. pytania uczniów

Rysowanie bryły z kartonu w zeszycie

 1. rozdanie brył
 2. przypomnienie i utrwalenie terminologii stosowanej przy rysowaniu rzutów prostokątnych
 3. wyjaśnienie "od czego" należy zacząć rysowanie - rzut główny - rzut z góry - rzut z boku
 4. wyjaśnić w jaki sposób należy patrzeć na bryłę aby narysować poszczególne rzuty
 5. wyjaśnić jakie rodzaje linii są stosowane w rysunku technicznym
 6. zwrócić uwagę na dokładność rysowania, rozmieszczenie na kartce, grubości linii, rodzaje linii
 7. zasady estetyki przy wykonywaniu rysunku

Podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności.

Sprawdzenie wykonanych rysunków

Omówienie błędów popełnionych przy rysowaniu

Zapowiedź rysowania w rzutach prostokątnych bardziej skomplikowanych brył.

Zakończenie lekcji.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Rzuty prostokątne.  Autor - Leszek Jabłonowski prezentacja w programie Microsoft Power Point spakowana (rzuty.rar 82kb).
 2. Bryły z kartonu.

 

 

 

 

Opracował

Leszek Jabłonowski

 

feather.gif (1872 bytes)2arrow2.gif (371 bytes)powrót