Ewa Sidorczuk

SCENARIUSZ APELU " ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI"

    W mojej szkole apele grup wiekowych wpisane są w jej tradycje. Stwarzają one okazję do prezentacji przez poszczególne klasy tematów okolicznościowych na forum szkoły.
Tematyka apelowa związana jest ze Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i rocznicami państwowymi.

    Apel z okazji Święta Niepodległości jest apelem bardzo ważnym, podniosłym w swym charakterze, ale trudnym do prezentacji i odbioru w grupie dzieci nauczania zintegrowanego.
Uczniowie z mojej klasy bardzo sumiennie przystąpili do
przygotowania apelu o tej tematyce.
Cykl zajęć na edukacji polonistycznej przybliżył im tematykę niepodległościową. Dzieci wykonały rysunki, stroje i zebrały rekwizyty wykorzystane w trakcie apelu.
W scenariuszu wplecionych jest wiele pieśni żołnierskich.

SCENARIUSZ APELU " ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI"

 

Tu gdzie jest dom i twój i mój,

tu gdzie są lasy i rzeki nasze,

tu, gdzie się rodził ojciec i matka,

gdzie biały orzeł na sztandarze.

Gdzie dom poety w Czarnolesie,

gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła,

tu biały sad , tu czarny węgiel,

tu wszędzie Polska, tu Ojczyzna.

A jak ciebie kto zapyta: Ktoś ty taki, skąd ty rodem?

Mów żeś z tego łanu żyta, żeś z tych łąk co pachną miodem.

Mów ,że jesteś z takiej chaty, co Piastowską chatą była, żeś z tej ziemi, której kwiaty, gorzka rosa wykarmiła.

Pieśń " ROTA"

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,

nie damy pogrześć mowy, polski my naród, polski ród,

królewski szczep piastowy.

Nie damy by nas zgnębił wróg

Tak nam dopomóż Bóg, / bis/.

Dzisiaj wielka jest rocznica - jedenasty listopada!

Tym co zmarli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa.

Im to bowiem zawdzięczamy, wolność- polską mowę w szkole,

To, że, tylko z kart historii poznajemy dziś niewolę.

Wszyscy: Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Rycerz:

Broniliśmy Polski już od czasów Mieszka, trzeba było walczyć , by tu można mieszkać.

Bolesław Chrobry, tym mianem przezwany, pierwszy król Polski ukoronowany.

Pan śmiały , czujny i wszystkie swe rzeczy,

zwłaszcza rycerskie miał na pilnej pieczy.

Toczyliśmy boje, uparte i twarde, lecz zwyciężaliśmy tak jak pod Grunwaldem!/ rysunek/

Uczniowie pokazują wizerunki przedstawianych postaci.

Narrator I

Ci wojowie z drużyny króla Bolesława Chrobrego

Uzbrojeni w łuki, miecze , tarcze ochronne i kopie,

Bronili granic państwa polskiego prawie 1000 lat temu.

 

Narrator II

Ten rycerz zwany kusznikiem, walczył zapewne z Krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem.

Żeby napiąć cięciwę kuszy, musiał użyć kołowrotku. /rysunek/

Jak rycerze jechali na wojnę , mieli konie bardzo niespokojne, jedne za drugimi goniły, złote podkowy gubiły.

A jak z wojenki wracali, mieli w ranach ostrza zimnej stali, a za wozem szli na palcach po cichutku, śliczne konie osowiałe że smutku.

Trzeba było stale stać na Polski straży, napadali na nas Niemcy i Tatarzy.

Tatarzy i Turcy i inni wrogowie, ginęli w obronie najlepsi synowie.

Szlachcic

Tyle kiedyś Szwedów tu do nas przybyło,

że Polaków prawie już widać nie było...

Wielki potop ludzki na nasz kraj się zwalił !

Ale pan Czarniecki Ojczyznę ocalił.

Wszyscy

Bijże Szwedów bij, wziąwszy tęgi kij!

Narrator

 

Polska husaria odnosiła zwycięstwa w walkach z najeźdźcą podczas potopu szwedzkiego.

/ Rysunek/

Wszyscy

Zaledwie Polacy Szwedów przepędzili, już Turcy Europie znowu zagrozili.

Husarz

I naszej Ojczyźnie ! Lecz król Jan Sobieski, rozbił ich pod Wiedniem z husarzem zwycięskim.

 

Narrator

Dragoni, czyli konna piechota, obok piechoty, towarzyszyli królowi Janowi III Sobieskiemu w wyprawach przeciwko Turkom. / rysunek/.

Wielkim przyjacielem w zwycięstwach i klęskach była żołnierzowi wojskowa piosenka.

/ " Wojenko, wojenko.."/

Trzej sąsiedzi się zmówili i Polską podzielili.

Przeszło 100 lat od tej pory, były zamiast niej - zabory...

Narrator

Ten powstaniec w chłopskiej sukmanie, w rogatywce i z kosą osadzoną na sztorc,

walczył pod dowództwem gen. T. Kościuszki o odzyskanie niepodległości Polski./ rysunek/

Kosynier

Wezwał nas do boju Tadeusz Kościuszko!

Pobiegliśmy razem jakąś polną dróżką,

Potem były krzewy, wzgórza i Moskale. Kościuszko biegł obok w bitewnym zapale.

Wskazał nam armaty...A nasze kosice, zdobyły te działa !

Razem: Wiwat Racławice!

Była tu niewola, ale z ziemi włoskiej

Zbierało się wojsko przy wodzu Dąbrowskim.

Śniła im się Polska, wolna, odrodzona!

Śnił się biały orzeł i jego korona.

" Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę ,

będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy.

Razem : Marsz , marsz Dąbrowski

Z ziemi włoskiej do Polski

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przeminęło wiele lat nadziei i marzeń,

Nasze dzieje rosły pośród smutnych zdarzeń.

Było wiele powstań, wiele klęsk, żałoby...

Lecz wciąż brzmiał mazurek Pieśni Narodowej.

Listopad lub styczeń, wciąż biało- czerwony,

Walczył, by nasz orzeł, trwał w blasku korony.

 

Narrator

Oto żołnierze, którzy walczyli o odzyskanie niepodległość najpierw w powstaniu listopadowym , w trzydzieści lat później w powstaniu styczniowym./ rysunek/

Pieśń

Warczą karabiny i dzwonią pałasze

To Piłsudski ruszył w pole a za nim wojska nasze.

Wodzu, wodzu miły, przywódź świętej sprawie

I każ trąbić trębaczowi, gdy staniemy w Warszawie.

Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce

Taką wielką prawdę przypomniał Marszałek Piłsudski.

A jednak marzenia mogą się spełnić,

Chociaż Polacy czekali na to 123 lata.

Narrator

Takie zielone mundury włożyli żołnierze,

Kiedy po 1 wojnie światowej w roku 1918

Polska odzyskała niepodległość / rysunek/

Wisłą pieśń poleci falami jasnymi, że nie będzie już Moskali na piastowskiej ziemi.

Pieśń

Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los,

Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos.

My pierwsza brygada, strzelecka gromada, Na stos, rzuciliśmy, mój życia los, na stos, na stos.

Ojczyzna wolna, znowu wolna ! Tak bije serce, huczą skronie !

A Biały Orzeł w wieńcu kwiatów przyleciał, by Go ująć w dłonie.

Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek , Dzisiaj radości kanonada!

Wszyscy

Witamy wszyscy - Niepodległość i Jedenasty Listopada.

 

feather.gif (1872 bytes)2arrow2.gif (371 bytes)powrót