Julita Kondrat.

ZAGADNIENIE Z PROGRAMU ,,EDUKACJA REGIONALNA - DZIEDZICTWO KULTUROWE PODLASIA''.

TEMATYKA; ,,DZIEŃ MAMY I TATY''

KONSPEKT ZAJĘCIA OTWARTEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH REALIZACJI W/W PROGRAMU DLA UCZNIÓW KLAS I - III.

TEMAT: "Portret mojej rodziny'' - malowanie farbami plakatowymi.

CELE: - rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot; rodzinnej, szkolnej i lokalnej

METODY: rozmowa nauczyciela z dziećmi, opis, obserwacja ćwiczeń praktycznych

FORMY: zbiorowa, indywidualna

CZAS TRWANIA: 45minut

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartony, plastelina, literatura pedagogiczna

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

  1. Nawiązanie do tematu
  1. Rozmowa na temat malarstwa portretowego.

Malarstwo - jest to dziedzina sztuk plastycznych, polegająca na malowaniu obrazów farbami ( akwarelą, plakatową, olejną )

 

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:

  1. Co artyści przedstawiają na swoich dziełach?
  2. Kto mi powie, co to jest portret?
  3. Portret; przedstawia określonego człowieka z zaznaczeniem jego podobizny uwzględniające cechy indywidualne.

  4. Podanie tematu zadania plastycznego; ,,Portret mojej rodziny''
  5. Omówienie sposobu wykonania pracy.
  6. Samodzielna praca uczniów.

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA:

  1. Wystawa portretów i ocena
  1. Wspólne zawieszanie prac na wystawie.

Zabawa ruchowa - bieżna ,, Znajdź swój domek''.

 

feather.gif (1872 bytes)2arrow2.gif (371 bytes)powrót