Teresa Łapicz

"Zieloną ścieżką zdrowia" - edukacja ekologiczna i prozdrowotna
w Szkole Podstawowej nr 20 w Białymstoku

motto: "Takie jest zdrowie człowieka, jaki jest stan jego środowiska"

    Przeciętny Polak nie zdaje sobie sprawy z istniejącego zagrożenia środowiska naturalnego i jego wpływu na zdrowie człowieka. Aby zainteresować uczniów problematyką ochrony środowiska, zdrowym stylem życia należy powiedzieć wszystkim i wprost, że człowiek pomimo swej liczebności jest gatunkiem zagrożonym. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby to wszystko się zmieniło. W ramach realizacji treści ekologicznych i prozdrowotnych w SP nr 20 podejmujemy różnorodne działania promujące zdrowie oraz proekologiczne, aby uświadomić uczniom ważność problematyki.

    Celem edukacji ekologicznej i prozdrowotnej jest nabycie przez ucznia takiego myślenia o otaczającym go świecie, takich zachowań w życiu codziennym, które pozwolą na ukształtowanie czlowieka z pełną odpowiedzialnością za stan środowiska i zdrowia. Tematyka jest realizowana w ramach przedmiotów i odrębnych zajęć. Promujemy wycieczki, konkursy, quizy, krzyżówki, wystawy, filmy, współpracę z instytucjami pracującymi na rzecz edukacji: Nadleśnictwem Dojlidy (Państwowe Lasy), firmą ASTWA, Centrum Edukacji Ekologicznej, Wydziałem Zdrowia i Ochrony Środowiska, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Wydano folder - Podlasie-region Zielonych Płuc Polski, opracowano scenariusz "Ekologiczny Kapturek", biuletyn informacyjny - "Z ekologią na ty", referat "Degradacja środowiska, a czlowiek", quiz ekologiczny. Uczniowie biorą udział w akcjach "Sprzątanie Świata", Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Światowy Dzień Chorego, Zdrowia, Europa bez tytoniu.

           
Zorganizowano wycieczki do:

Narwiańskiego Parku Narodowego
            

Biebrzańskiego Parku Narodowego
             

Wigierskiego Parku Narodowego
               

Puszczy Knyszyńskiej
           

gospodarstwa ekologicznego
          

    Uczniowie klas IV-VI wyjeżdżają też co roku na "Zieloną Szkołę" nad morze lub w góry. Uczestniczą w konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich szkolnych np. "Wiemy jak zdrowo żyć", "Najpiękniejsze miejsca w okolicy", "Podlasie - region Zielonych Płuc Polski", "Moja Ziemia mój świat", "Przyroda w obiektywie - zieloną ścieżką zdrowia", międzyszkolnych np. "Bądź zdrów" "Czy znasz Podlasie?", "Mój region", "Dzień Ziemi-Narwiański happening" oraz ogólnopolskich "Młodego Ekologa", "Dla Ziemi dla siebie-zostań przyjacielem Ziemi" 

Uczniowie SP nr 20 to Młodzi Ekolodzy poznający tajniki środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń, zgodnie z hasłem: "Człowiek żyjący ekologicznie to człowiek żyjący zdrowo"