RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

„USTAWA O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ
- NOWE WYZWANIE DLA OŚWIATY”

(16 grudnia 2004r., CEN Białystok)

10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji
/prowadzący: Dyrektor CEN w Białymstoku Krystyna Grabowska/
10.45 – 12.15 Ustawa o systemie informacji oświatowej - intencje ustawodawcze i oczekiwane pożytki  
/prowadzący: Główny Specjalista w Departamencie Strategii Edukacyjnych i Funduszy Strukturalnych MENiS Andrzej Urmański/
12.15 – 12.45 Bankiet
12.45 – 13.45 Dyskusja o systemie informacji oświatowej
/prowadzący: Główny Specjalista w Departamencie Strategii Edukacyjnych i Funduszy Strukturalnych MENiS Andrzej Urmański z udziałem Podlaskiego Wicekuratora Oświaty Elżbiety Cilak/
13.45 – 14.30 Prezentacja systemu sQola w odniesieniu do założeń ustawy o systemie informacji oświatowej
/prowadzący: Dyrektor Oddziału QNT Systemy Informatyczne w Białymstoku Mariusz Woźny/
14.30  Oferta Edukacyjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
Podsumowanie konferencji, wręczenie imiennych zaświadczeń uczestnictwa w konferencji oraz losowanie nagrody ufundowanej przez QNT.
/prowadzący: Dyrektor CEN w Białymstoku Krystyna Grabowska/

feather.gif (1872 bytes)2arrow2.gif (371 bytes)powrót